Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Społeczna

Czcionka:

 

 Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej  obowiązujące od 01.10.2018r.

 

1. Kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701,00zł 
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528,00zł

 

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1763,00zł
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wynosi 647,00zł
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wynosi 1376,00zł
 • maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00zł
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł

 

 

Ubiegając się o pomoc finansową z GOPS  należy złożyć wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto i  netto w miesiącu  poprzedzającym  złożenie wniosku
 2. Kserokopia ostatniego nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wysokości hektarów przeliczeniowych za rok bieżący
 3. Zaświadczenie o innych dochodach (np. kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, odcinka od renty, emerytury)
 4. Zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – z Urzędu Skarbowego
 5. Oświadczenie o innych dochodach (np. praca dorywcza, praca za granicą).

 

 

 

           

Imieniny

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2